Kolorowy świat – rebranding

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat / 2011

Fundacja „Kolorowy Świat” od lat zajmuje się pomocą dzieciom niepełnosprawnym i potrzebującym oraz ich rodzinom. Z biegiem lat organizacja wyspecjalizowała się w świadczeniu pomocy dzieciom dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Fabryka jest odpowiedzialna za nową strategię komunikacji, opracowanie i realizację nowego wizerunku Fundacji.

Wyzwania marketingowe

Rebranding (odświeżenie i ujednolicenie wizerunku organizacji) oraz opracowanie strategii wzmocnienia rozpoznawalności Fundacji w skali ogólnopolskiej.

Grupa docelowa

Beneficjenci pomocy świadczonej przez Fundację „Kolorowy Świat” – małe i dorastające dzieci z MPD, ich opiekunowie i rodzice

Realizacja

W ramach odświeżania wizerunku zaprojektowany został nowy logotyp organizacji wraz z brandbookiem – zasadami jego wykorzystania oraz struktura i layout strony interenetowej organizacji.