Komunikacja CSR

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / 2011

Fabryka opracowała strategię zaangażowania społecznego dla PGNiG na lata 2012-2013. W ramach strategii przeprowadzono analizę sytuacji, badania konsumentów oraz wypracowano gotowe rozwiązania i narzędzia do wdrażania programów z zakresu CSR. Powstała szczegółowa strategia operacyjna dla programu grantowego.