Konstytucja dla nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / 2017

„Konstytucja dla Nauki” to ogólnopolska kampania skierowana do środowisk akademickich i zachęcająca do aktywnego udziału w podnoszeniu jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Wyzwanie marketingowe

Zachęcenie środowisk akademickich do aktywnego udziału w tworzeniu reformy szkolnictwa wyższego

Grupa docelowa

Studenci, środowiska naukowe.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii i produkcję spotów.