Krzywo weszło. Zmień ustawienia

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej / 2018

„Krzywo weszło – zmień ustawienia” to ogólnopolska kampania społeczna adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używanie narkotyków i tzw. dopalaczy. Kampania została oparta na grze edukacyjnej, wykorzystującej motyw ustawień smartfona.

Wyzwanie marketingowe

Przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

Grupa docelowa

Młodzi ludzie w przedziale wiekowym 16-20 lat.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję gry, spotów internetowych, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach. Więcej informacji: www.krzywoweszlo.pl