Kultura leczy, druga odsłona

Miasto Stołeczne Warszawa / 2018

Głównym celem kampanii „Kultura Leczy” jest upowszechnienie wiedzy na temat pozytywnego wpływu szeroko pojętej kultury na dobrostan zdrowotny jednostki: rzeźba ceramiczna leczy wypalenie, muzeum wzmacnia pamięć, muzyka wyostrza słuch, poezja leczy prozę życia, teatr podnosi poziom empatii. Komunikat jest skierowany do wszystkich warszawiaków mniej lub bardziej aktywnie konsumujących bogatą ofertę kulturową stolicy.

Wyzwanie marketingowe

Zachęcenie mieszkańców Warszawy i okolic do uczestniczenia w kulturze.

Grupa docelowa

Kobiety i mężczyźni, w przedziale wiekowym 15 – 65 lat, mieszkańcy Warszawy i okolic. Więcej informacji: www.kulturalna.warszawa.pl