Kumulacja aktywności

Fundacja LOTTO Milion Marzeń / 2013-2014

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za realizację programu „Kumulacja Aktywności” najważniejszego i największego programu Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Przedsięwzięcie stanowi szeroko zakrojoną akcję społeczną skierowaną do gimnazjalistów, ich rodziców oraz nauczycieli WF, a jej celem jest popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych wśród młodzieży.

Wyzwania marketingowe

Aktywizacja sportowa gimnazjalistów, a także ich rodzin i pośrednio całego społeczeństwa. Przekonanie młodzieży, że sport to relaks i zabawa.

Grupa docelowa

Gimnazjaliści i ich rodziny, nauczyciele. Ogół społeczeństwa.

Realizacja

Strategia i koordynacja programu, PR, kreacja i realizacja kampanii społecznej w tym produkcja 10 filmów promocyjnych mających zainspirować odbiorców do aktywności fizycznej. Stworzenie strony internetowej, fan pagu oraz prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych. www.kumulacjaaktywnosci.pl, www.facebook.com/kumulacjaaktywnosci