Lepszy start dla twojego dziecka

Polski Przemysł Spirytusowy / 2008-2010

Polski Przemysł Spirytusowy w ramach strategii CSR prowadzi działania mające na celu edukację społeczeństwa w temacie bezpiecznego i odpowiedzialnego picia alkoholu. Kampania realizowana przez Fabrykę dotyczy edukacji kobiet w ciąży.

Wyzwania marketingowe

Uświadomienie kobietom w ciąży, iż nie ma bezpiecznej dla płodu dawki alkoholu. Realizacja: Outdoor, indoor, internet

Grupa docelowa

Kobiety w ciąży, przyszłe matki, lekarze i położne

Realizacja

Co roku o około15% zwiększa się liczba kobiet, które widziały kampanię i dzięki niej postanowiły zachować w czasie ciąży pełną abstynencje. Przekaz dotarł do około 45% grupy docelowej.