Mam Haka na Raka

Polska Unia Onkologii / Glaxo Smith Kline / 2014

VII Edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” poświęcona była chłoniakom – nowotworom układu chłonnego. Po raz kolejny tysiące licealistów z całej Polski rywalizowało na pomysły kreatywne kampanii społecznej. Partnerem strategicznym akcji jest GlaxoSmithKline, opiekę merytoryczną sprawuje Polska Unia Onkologii, natomiast FKS zadbał o stworzenie spójnej strategii przekazu, oraz produkcję zwycięskiego spotu.

Wyzwania marketingowe

Zbudowanie postawy świadomej obserwacji własnego ciała i przekazywania lekarzowi precyzyjnej informacji o występujących uporczywych, dziwnych, niepokojących objawach, jako sposobowi na wczesną diagnozę chłoniaka. Podkreślenie kluczowej roli lekarza pierwszego kontaktu w rozpoznaniu nowotworów układu chłonnego.

Grupa docelowa

Licealiści, studenci, młodzi dorośli (16-30)

Realizacja

Produkcja spotu telewizyjnego, radiowego oraz kreacji banneru internetowego, na podstawie zwycięskiej koncepcji. Stworzenie briefu kreatywnego, opracowanie strategii kampanii. Udział w warsztatach kreatywnych.