Mam haka na raka

Polska Unia Onkologii / Glaxo Smith Kline / 2012

Fabryka Komunikacji Społecznej po raz kolejny przygotowała kampanię reklamową
w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mam haka na raka”

Wyzwania marketingowe

Dotarcie do mężczyzn, w celu namówienia ich na badanie jakim jest kolonoskopia.

Grupa docelowa

Mężczyźni 50+

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot telewizyjny, spot radiowy oraz reklama prasowa.