Mieszkańcy pomorza czują klimat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / 2018

„Pomorscy czują klimat” to regionalna kampania promująca zachowania proekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Przyrody zachęca mieszkańców województwa Pomorskiego do efektywnego i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych.

Wyzwanie marketingowe

Dotarcie do mieszkańców województwa Pomorskiego z serią komunikatów proekologicznych i wywołanie pozytywnej zmiany w zakresie codziennych proekologicznych zachowań.

Grupa docelowa

Wszyscy mieszkańcy województwa Pomorskiego i turyści.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję spotów jak również kampanię outdoorową i indorową.