mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji / 2023

Kampania promująca E-usługi publiczne (mObywatel) zrealizowana dla Ministerstwa Cyfryzacji. Ma na celu podniesienie świadomości istnienia aplikacji mObywatel, jej funkcjonalności i – poprzez to – nakłonienie odbiorców do jej instalowania i korzystania.

Wyzwanie marketingowe

Podniesienie świadomości istnienia aplikacji mObywatel i funkcji, które oferuje. Zachęcenie odbiorców do instalowania i korzystania. 

Grupa docelowa

Ludzie w różnym wieku używający na co dzień internetu i nowoczesnych technologii o różnym stopniu zaawansowania technologicznego.

Realizacja

Spoty telewizyjne (kampania o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym), kinowe, radiowe, internetowe i DOOH 30″, 15″ i 6″ wskazujące na konkretne funkcjonalności dostępne w aplikacji: mDowód, Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, mPrawo jazdy, Kartę Dużej Rodziny i Bezpieczny Autobus. Kampania była ponadto realizowana w prasie (artykuły i reklamy).