My pacjenci

Fundacja MY PACJENCI  / 2014

Celem kampanii jest wspieranie partycypacji pacjentów oraz organizacji pacjentów w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony zdrowia tak, aby miały realny wpływ na system opieki zdrowotnej. 

Wyzwania marketingowe

podniesienie świadomości na temat roli konsultacji społecznych w służbie zdrowia wzrost świadomości tego, że ja też mogę mieć wpływ na system opieki zdrowotnej

Grupa docelowa

pacjenci, organizacje pacjentów

Realizacja

FKS zaplanowało i zrealizowało kompleksową kampanię promocyjną w telewizji oraz internecie.