Naiwni

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / 2013

Pomysłodawcą i producentem kampanii jest Fabryka Komunikacji Społecznej. Wierzyć można we wszystko, ale nie we wszystko warto – to główna myśl przyświecająca kampanii społecznej „Naiwni”, która porusza problem marihuany wśród młodzieży.

Wyzwania marketingowe

Wpłynąć na świadome podejmowanie decyzji przez młodzież.

Grupa docelowa

Młodzi ludzie w wieku 13-25 lat

Realizacja

Scenariusz i produkcja spotu reklamowego, billboardów, a także prowadzenie profilu na Facebooku, gdzie przedstawiane są różne mity i legendy – niekoniecznie związane z narkotykami oraz strona internetowa z rzetelnie przedstawionymi faktami na temat narkotyków.