Nie mieszaj dziecku w głowie

Fundacja Edukacji Społecznej / 2013

Fabryka Komunikacji Społecznej opracowała koncepcję i wyprodukowała kampanię dla Fundacji Edukacji Społecznej. W ramach Kampanii stworzyliśmy spot wideo, plakaty oraz materiały informacyjne.

Wyzwania marketingowe

Zwrócenie uwagi osób mieszkających w Warszawie, bądź czasowo przebywających w stolicy, na problem jakim jest spożywanie napojów alkoholowych przez kobiety ciężarne oraz planujące ciążę.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Warszawy

Realizacja

Poprzez Kampanię chcemy wystosować jasny i jednoznaczny przekaz – Kobieta, która planuje ciążę lub spodziewa się dziecka nie powinna w ogóle pić alkoholu! Natomiast ludzie z otoczenia kobiety ciężarnej – rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy, powinni ją świadomie wspierać w tej abstynencji.