Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym. Zobacz człowieka.

Ministerstwo Zdrowia / 2022

Celem kampanii jest przeciwdziałanie kreowaniu i utrwalaniu negatywnego wizerunku osób w kryzysie psychicznym lub z zaburzeniami psychicznymi. Uświadomienie, że stygmatyzacja łączy się z uprzedmiotowieniem i dehumanizacją osoby jej doświadczającej. Przekonanie, że osoby z zaburzeniami to zwykli ludzie, tacy sami jak my, które należy wysłuchać i zrozumieć.

Wyzwanie marketingowe

Upowszechnienie postawy życzliwości, otwartości i wsparcia dla osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich. Wspieraj, nie osądzaj. Zobacz człowieka, nie chorobę. Zatrzymaj stygmatyzację.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa ze wskazaniem na mężczyzn w wieku 30 – 45 lat oraz młodzież i młodzi dorośli w przedziale wiekowym 16-30 lat.

Realizacja

Stworzenie strategii oraz idei kreatywnej. Kampania 360 wykorzystująca narzędzia ze wszystkich obszarów – spoty TV z Sebastianem Karpielem-Bułecką, spoty do Internetu z Julią Wróblewska oraz filmy edukacyjnych z influencerami i ekspertami, spot radiowy, digital, outdoor, social media i PR.