Nie wszystko da się naprawić później

Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych / 2008

Fabryka konsultowała badania przeprowadzane dla Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych w ramach kampanii społecznej „Nie daj się wyłączyć z ruchu z powodu niesprawnych części”. Głównym celem badania było scharakteryzowanie motywów oraz częstotliwości dokonywania napraw samochodów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na stan techniczny pojazdu, a w konsekwencji bezpieczeństwo kierowcy na drodze. Na podstawie wyników badań Fabryka przygotowała strategię komunikacji kampanii. Była odpowiedzialna za kreację filmu reklamowego i realizację kampanii telewizyjnej w 2007 roku oraz za realizację kampanii telewizyjnej i outdoorowej w roku 2008.

Wyzwania marketingowe

Aby ustrzec siebie oraz innych użytkowników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem, niezbędne są profilaktyczne wizyty w warsztacie, co najmniej dwa razy w roku

Grupa docelowa

Kierowcy – posiadacze samochodów.

Realizacja

Przekaz kampanii był emitowany w telewizji oraz outdoorze.