Odkryjmy potencjał osób z niepełnosprawnością

Brevio.pl i koalicja organizacji pozarządowych/ 2012

Przygotowane zostały spoty telewizyjne przedstawiające historie dwójki bohaterów – Miłosza i Marty. Opowiadają oni o swojej drodze zawodowej. Są zupełnie „normalnymi” ludźmi i dopiero na końcu dowiadujemy się że „Marta jest osobą z niepełnosprawnością. Nie zauważyłeś jej ograniczeń – dostrzeż jej kompetencje”. Nie słyszymy tego jednak z jej ust. Ten sposób pokazania osób niepełnosprawnych „bez niepełnosprawności” to próba powiedzenia, że nie każdy niepełnosprawny to osoba na wózku. Premiera kampanii zbiega się w czasie z z podpisaniem przez Prezydenta RP międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

W skład koalicji, która jest nadawcą kampanii wchodzi Brevio.pl – portal pracy dla osób niepełnosprawnych, oraz 5 organizacji zajmujących się na co dzień integracją osób niepełnosprawnych: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.

Wyzwania marketingowe

Głównym celem kampanii jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za zatrudnianie pracowników

Realizacja

Komunikacja z wykorzystaniem telewizji, radia, internetu, prasy, OOH