Ograniczenia prędkości ratują życie

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Partnerstwo dla bezpieczeństwa / 2008

Kampania edukowała w zakresie jazdy z odpowiednią prędkością oraz informowała o planowanym wprowadzeniu systemu monitoringu radarowego.

Wyzwania marketingowe

Uświadomienie kierowcom oraz pieszym, że ograniczenia prędkości służą bezpieczeństwu wszystkich użytkowników dróg.

Grupa docelowa

Kierowcy, pasażerowie, piesi

Realizacja

FKS przygotowała trzy spoty telewizyjne, billboard oraz ulotkę dla pieszych.