Partnerstwo Equal – Sojusz dla Pracy

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) / 2007-2008

Fabryka była jednym z partnerów programu Sojusz dla Pracy, którego celem było przeciwdziałanie dyskryminacji osób 45+ na rynku pracy. Prowadzeni przez jobcoachów uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń, przygotowano także podręcznik i zbiór dobrych praktyk.

Wyzwania marketingowe

Zapoznanie pracodawców z projektem, przekazanie im narzędzi do mierzenia potencjału ludzkiego oraz zarządzania wiekiem, promocja studiów “Zarządzanie karierą w wieku 45+”

Grupa docelowa

Pracodawcy

Realizacja

Przygotowano print, reklamy prasowe oraz publikacje