PGE JUNIOR

Polska Grupa Energetyczna / 2021

Wyzwanie marketingowe

Identyfikacja wszystkich projektów sponsoringu sportu dzieci i młodzieży prowadzonych w Polskiej Grupie Energetycznej. Budowanie świadomości marki PGE u zawodników oraz ich rodzin. Przedstawienie PGE jako przedsiębiorstwa, które wspiera młodych sportowców i pozwala im profesjonalnie się rozwijać i trenować.

Grupa docelowa

Realizacja

Przygotowanie logotypu PGE Junior, z którym będzie można identyfikować projekt sponsoringu.