PIŁEŚ? NIE JEDŹ!

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / Polski Przemysł Spirytusowy / 2008-2010

Kampania została przygotowana dla Polskiego Przemysłu Spirytusowego. W ramach jej strategii została zainicjowana koalicja z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu drogowego a kampania została włączona do działań KRBRD pod wspólnym hasłem „Włącz myślenie”. Kampania inicjowała pierwszy w Polsce zintegrowany program edukacyjno-informacyjny na rzecz przeciwdziałania pijanym kierowcom. Fabryka jest odpowiedzialna za przeprowadzenie badań oraz przygotowanie strategii komunikacji oraz kreacji kampanii „Piłeś? Nie jedź!”.

Wyzwania marketingowe

Uświadomienie głównie młodym kierowcom, iż prowadząc po alkoholu mogą spowodować śmierć drugiego człowieka, a co za tym idzie trafić do więzienia. Grupę docelową stanowili młodzi kierowcy 18-25 lat.

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot telewizyjny i radiowy, kreacje outdoorowe, indoorowe, reklama internetowa, oraz strona www.

Wyniki badań ewaluacyjnych

Pod wpływem przekazu kampanii „Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie” 48% osób badanych deklaruje zmianę swojego stosunku do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Co ważniejsze, aż 80% deklaruje, że nie pozwoli swoim znajomym lub bliskim prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu. Prawie połowa deklaruje również, że kampania uświadomiła im, jak ogromne mogą być konsekwencje prowadzania pojazdów po pijanemu.