Skąd pan to wszystko wie?

PKP Polskie Linie Kolejowe / 2022

Celem kampanii jest budowanie wizerunku PKP PLK jako firmy, dla której priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort podróżnych; wdrażającej bezpieczne dla podróżnych i okolicznych mieszkańców rozwiązania technologiczne.

Wyzwanie marketingowe

Obalenie mitu, że stosowana technologia, w tym przede wszystkim maszty GSM-R są niebezpieczne dla zdrowia okolicznych mieszkańców oraz przekonanie podróżnych, że wdrażane inwestycje przekładają się na szybkość i punktualność kolei oraz komfort podróżowania.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa – osoby mieszkające w okolicy masztów GSM-R oraz wszyscy podróżujący i korzystający z infrastruktury kolejowej.

Realizacja

Koncepcja i realizacja trzech spotów 30″.