PLK – Tysiące kilometrów bezpiecznej podróży

PKP Polskie Linie Kolejowe / 2022

Celem kampanii jest budowanie wizerunku PKP PLK jako firmy innowacyjnej, wdrażającej najnowsze rozwiązania technologiczne służące bezpieczeństwu podróżnych.

Wyzwanie marketingowe

Przełamanie stereotypu – przekonanie grupy docelowej, że PKP PLK zmienia się na lepsze – dzisiaj to instytucja realizująca ogromne inwestycje technologiczne oraz infrastrukturalne, wdrażająca najnowszy system ERTMS GSM-R – podnoszący poziom bezpieczeństwa, zwiększający szybkość i poprawiając punktualność pociągów.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa – wszyscy podróżujący koleją oraz osoby korzystające z infrastruktury kolejowej.

Realizacja

Koncepcja i realizacja spotu wizerunkowego w trzech wariantach – 90″, 30″ i 15″.