POCZUJ. SZANUJ. PÓKI SĄ…

PTK IDEA Centertel (Orange) / 2004

W ramach strategii CSR firmy PTK IDEA Centertel wypracowano brand “Idea dla Ziemi”, zakładano cykliczny udział w akcjach “Sprzątanie świata” i szeroko pojęte zaangażowanie się w tematykę ekologiczną.

Wyzwania marketingowe

Zainteresowanie społeczeństwa parkami narodowymi

Grupa docelowa

Osoby wrażliwe na ekologię i klienci sponsora.

Realizacja

Powstały billboardy, spot telewizyjny i radiowy