Podziękuj siedzeniu

Centralny Instytut Ochrony Pracy / 2007

Bóle mięśniowo-szkieletowe są najczęstszą przyczyną wykluczenia z życia zawodowego, stąd też potrzeba zwiększenia świadomości Polaków w zakresie ich przeciwdziałania. 

Wyzwania marketingowe

Zwrócenie uwagi pracowników na sposób i miejsce siedzenia w biurze.

Grupa docelowa

Pracownicy biurowi

Realizacja

Kreację wykorzystano na plakatach oraz na tyłach autobusowych siedzeń (ambient)