Polskę znamy bo klikamy

Organizacja Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą / 2013

Fabryka Komunikacji Społecznej była odpowiedzialna za kampanię promującą naukę języka polskiego oraz kultury Polski wśród dzieci polskich emigrantów. Kampania została zrealizowana na rzecz programu Otwarta Szkoła prowadzonego przez Organizację Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Wyzwania marketingowe

Zwrócenie uwagi rodziców polskich dzieci przebywających zagranicą oraz środowiska nauczycielskiego w kraju na możliwość stałego kontaktu z językiem i kulturą polską on-line na stronach ORPEG. Dotarcie do odbiorców za pomocą wyselekcjonowanych mediów polonijnych (portale internetowe, zagranicznie rozgłośnie radiowe nadające w języku polskim, media przeznaczone dla nauczycieli)

Grupa docelowa

Polacy przebywający zagranicą będący rodzicami/opiekunami dzieci w wieku szkolnym. Nauczyciele

Realizacja

W ramach kampanii zostały przygotowane spoty internetowe, zastępujące klasyczne bannery, reklama radiowa oraz insert informacyjny na temat programu Otwarta Szkoła. Kampania radiowa została przeprowadzona w polonijnych rozgłośniach radiowych, zaś spot internetowy pojawił się w najpopularniejszych portalach polonijnych oraz na stronach polskich instytucji edukacyjnych. Kilkustronicowy insert został umieszczony w wyselekcjonowanych czasopismach przeznaczonych dla kadry nauczycielskiej.