Pomaganie jest proste

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji / 2014

W marcu 2014 roku weszła w życie ustawa upraszczająca wymogi i proces zgłaszania zbiórek publicznych. Teraz formalności można załatwić na stronie www.zbiorki.gov.pl. Darczyńcy mogą natomiast na niej śledzić na co przeznaczane są ich pieniądze. Ułatwienia mogą przyczynić się do powstawania nowych inicjatyw społecznych, a możliwość społecznej kontroli wpłynie budowanie postawy świadomej filantropii wśród Polaków. By zainteresować ich tym nowym i dla większości nieciekawym tematem, Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła spot reklamowy i aplikację webową oraz wykonała szereg działań e-PR. Hasło kampanii „Pomaganie jest proste” zachęca do dobroczynności i komunikuje kluczową korzyść jaką przyniosły wprowadzone zmiany.

Wyzwania marketingowe

Zaciekawić odbiorców tematem nowych zasad zbiórek publicznych. Zakomunikować, że upraszczają one ich organizację i umożliwiają społeczną kontrolę wydatkowania zebranych funduszy. Zachęcić do wejścia na stronę zbiorki.gov.pl.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa, w szczególności darczyńcy i osoby zaangażowane społecznie organizacje pozarządowe

Realizacja

Stworzono strategię komunikacji opartą na przyjaznym i szczerym przekazie: „Polska to kraj pełny fajnych ludzi i dobrych inicjatyw, a pomaganie jest teraz jeszcze prostsze”. Wyprodukowano 30″ spot animowany nawiązujący do stylistyki typomotion do emisji w internecie i telewizji. Powstała specjalna aplikacja webowa prostepomaganie.pl, która zaangażowała w realizację kampanii kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i umożliwiła dotarcie z przekazem do ich sympatyków. Przeprowadzono szereg działań e-PR, które uporządkowały wiedzę o wprowadzonych zmianach w grupie organizatorów zbiórek.