Pomorscy czują klimat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / 2017

„Pomorscy czują klimat” to regionalna kampania promująca zachowania proekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Przyrody zachęca mieszkańców województwa Pomorskiego do efektywnego i oszczędnego korzystania z zasobów, wprowadzenia rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz ochrony bioróżnorodności.

Wyzwanie marketingowe

Dotarcie do mieszkańców województwa Pomorskiego z serią komunikatów proekologicznych i wywołanie pozytywnej zmiany w zakresie codziennych proekologicznych zachowań.

Grupa docelowa

Wszyscy mieszkańcy województwa Pomorskiego i turyści

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję spotów telewizyjnych, radiowych reklam prasowych i internetowych jak również kampanię outdoorową i indorową.