Pomorscy czują klimat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / 2019

„Pomorscy czują klimat” to regionalna kampania promująca zachowania proekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Przyrody zachęca mieszkańców województwa Pomorskiego do efektywnego i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. W ramach kampanii powstała interaktywna wystawa plenerowa, składająca się z trzech brył, które dotyczą trzech różnych obszarów, które składają się na kampanię – Woda, Gospodarka w obiegu zamkniętym, Bioróznorodność.

Wyzwanie marketingowe

Dotarcie do mieszkańców województwa Pomorskiego z serią komunikatów proekologicznych i wywołanie pozytywnej zmiany w zakresie codziennych proekologicznych zachowań. Zadaniem wystawy jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnych nie tylko na problemy, ale także na piękno otaczającego nas środowiska.

Grupa docelowa

Wszyscy mieszkańcy województwa Pomorskiego i turyści.

Realizacja

W ramach promocji wystawy Fabryka Komunikacji Społecznej wyprodukowała trzy spoty szczegółowo omawiające każde zagadnienie. W spotach wzięli udział mieszkańcy województwa zawodowo lub społecznie zaangażowani w tematykę poruszoną na wystawie.