Pomóż sobie. Zmień myślenie

Partnerstwo MISARN / 2007

Głównym celem Partnerstwa MISARN było wypracowanie kompleksowego systemu przeciwdziałania dyskryminacji młodych niepełnosprawnych ruchowo.

Wyzwania marketingowe

Zmiana stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zmotywowanie ich do aktywnego zaangażowania się w życie społeczne i zawodowe.

Grupa docelowa

Zmiana stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zmotywowanie ich do aktywnego zaangażowania się w życie społeczne i zawodowe.

Realizacja

Na potrzeby kampanii wyprodukowano spot telewizyjny, materiały umieszczano także na citylightach