Portret pamięciowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / 2021

Celem kampanii jest przedstawienie problemu zaśmiecania rzek i ograniczenie tego zjawiska poprzez przekonanie Polaków, że zanieczyszczając rzeki szkodzą sobie. A także wskazanie, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to najważniejsza instytucja zajmująca się sprawami wody w naszym kraju. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Wyzwanie marketingowe

Edukacja Polaków na temat negatywnych skutków zaśmiecania rzek.

Grupa docelowa

Wszystkie osoby mieszkające w Polsce.

Realizacja

Stworzenie idei kreatywnej oraz przygotowanie scenariuszy 2 spotów. Realizacja spotów w dwóch wersjach: 60 sekund (emisja w internecie) i 30 sekund (emisja w telewizji). Przygotowanie scenariusza oraz realizacja spotu radiowego. Realizacja artykułów sponsorowanych, infografik i banerów reklamowych (social media).

W ramach kampanii powstanie również cykl programów edukacyjnych „WOW, czyli wiedza o wodzie”.