Prawo kultury

Fundacja Nowoczesna Polska / 2012

Fundacja Nowoczesna Polska realizuje kampanię społeczną mającą na celu uświadomienie internautów odnośnie prawnych uwarunkowań pobierania treści z Internetu. Celem działań jest poszerzenie świadomości praw i wolności jakie daje użytkownikom kultury obowiązująca w Polsce ustawa o prawie autorskim. Idea kampanii zawarta jest w trzech prostych zdaniach, opisujących czynności zgodne z prawem, ale często niesłusznie uchodzące za wykroczenie: „mam prawo kopiować książki”, „mam prawo ściągać filmy”, „mam prawo dzielić się muzyką”. Wykonano sesję fotograficzną w metrze, w której wzięli udział twórcy kultury i znane osoby życia publicznego. Zdjęcia z sesji zamieszczono na stronie www oraz Fanpage’u Fundacji Nowoczesna Polska.

Wyzwania marketingowe

Grupa docelowa

Użytkownicy Internetu, którzy nie wiedzą dlaczego megaupload przestał działać. Płacący „za ściąganie” z serwisów typu „chomikuj”, którzy boją się że będą ścigani przez ABW za pobieranie treści z Internetu, a jednocześnie nie mają świadomości jakie działania są legalne a jakie stanowią naruszenie obowiązującego prawa. Grupą docelową są również „przypadkowi” uczestnicy protestów przeciw ACTA, którzy przybyli na manifestacje ze względów towarzyskich. Demograficznie kampania skierowana jest do osób w wieku 18-35.

Realizacja

W pociągach warszawskiego metra w grudniu 2012 pojawiły się wlepki w formie komiksowych dymków prezentujące deklaracje zapisane w strategii kampanii („mam prawo kopiować książki”, „mam prawo ściągać filmy”, „mam prawo dzielić się muzyką” ). Na każdej z naklejek widoczne było odniesienie do serwisu internetowego Prawo Kultury, gdzie znaleźć można szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdego z twierdzeń oraz zapisy odwołujące się do konkretnych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kampania wspierana była przez działaczy społecznych i osoby związane z ruchem na rzecz wolnej kultury. Wykonano sesję fotograficzną w metrze, w które wzięły udział twórcy kultury i znane osoby życia publicznego. Zdjęcia z sesji zamieszczono na stronie fan page’u Fundacji Nowoczesna Polska.