„PRĘDKOŚĆ ZABIJA. WŁĄCZ MYŚLENIE”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / 2011

Fabryka Komunikacji Społecznej zrealizowała dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) w ramach programu „Włącz myślenie”, kampanię outdoorową na temat nadmiernej prędkości.

Wyzwania marketingowe

Uświadomić kierowcom i pasażerom o zagrożeniu i konsekwencjach jakie niesie ze sobą zbyt szybka jazda.

Grupa docelowa

Kierowcy 18-55, pasażerowie.

Realizacja

Kampania outdoorowa na tyłach autobusów w dużych polskich miastach.