Profilaktyka 40+

Ministerstwo Zdrowia / 2022

Celem kampanii jest zachęcenie Polaków po czterdziestym roku życia do przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych.

Wyzwanie marketingowe

Upowszechnienie postawy, że dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia.

Grupa docelowa

Kobiety i mężczyźni po czterdziestym roku życia.

Realizacja

Stworzenie kreacji spotów telewizyjnych i radiowych