Program Bezpieczne Drogi i Skrzyżowania

Redflex / 2007

Fabryka Komunikacji Społecznej opracowała strategię PR dla firmy REDFLEX, stając się tym samym współinicjatorem koalicji w programie na rzecz budowania stacjonarnego systemu radarowego w Polsce. Strategia komunikacji wokół programu oparta jest na budowaniu zaufania wokół bezpieczeństwa, skuteczności i wiarygodności. Podstawą komunikacji jest dostarczenie kierowcom pełnej informacji na temat miejsc usytuowania radarów, po to, aby mieli szansę zastosować się do przepisów drogowych i nie tworzyć niebezpiecznych sytuacji.