Promocja dobrych praktyk

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych / 2012

Fabryka Komunikacji Społecznej zrealizowała kampanię promującą dobre praktyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wyzwania marketingowe

Promocja „dobrych praktyk” zrealizowanych na terenie Mazowsza w ramach RPO WM, zaprezentowanie Mazowsza jako skutecznego beneficjenta funduszy pomocowych oraz budowa pozytywnego wizerunku funduszy strukturalnych.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Realizacja

W ramach projektu przygotowano i wyemitowano 5 spotów reklamowych, 3 minutowy film oraz 15 minutowy dokument relacjonujący przebieg Turnieju wiedzy o RPO WM dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.