Przyszłość jest dziś

Ministerstwo Cyfryzacji / CNK / 2023

Wsparcie działań promocyjnych Centrum Nauki Kopernik mających na celu dotarcie z promocją programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie „Przyszłość jest dziś” do uczniów szkół średnich oraz ich nauczycieli. Działania zrealizowano dwutorowo, rozdzielając komunikację do obu grup. W celu dotarcia do uczniów nawiązano współpracę z influencerami popularnymi w tej grupie wiekowej – Natalią Sisik, Nylaa_ą (Natalią Lewandowską), Miłoszem Fluckigerem i Melą Modelą (Amelią Zalewską). Aby dotrzeć do nauczycieli nawiązano współpracę z Dawidem Myśliwcem, twórcą kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot” oraz „Wyłącznie Naukowy Bełkot”, na których publikuje filmy popularnonaukowe.

Wyzwanie marketingowe

Promocja programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik. Zachęcenie uczniów oraz nauczycieli do odwiedzenia wystawy.

Grupa docelowa

Uczniowie szkół średnich oraz ich nauczyciele

Realizacja

Działania skierowane do uczniów:
We współpracy z influencerami w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik zostały nagrane krótkie filmy pokazujące konkretne eksponaty z wystawy oraz przedstawiające ciekawostki z danego obszaru.

Działania skierowane do nauczycieli:

We współpracy z Dawidem Myśliwcem zostały nagrane filmy pokazujące konkretne eksponaty z wystawy oraz przedstawiające ciekawostki z danego obszaru.