Przyszłość wzywa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / 2015

Nauki techniczne, przyrodnicze i matematycznie w największym stopniu kształtować będą rzeczywistość w XXI wieku. To w branżach z nimi związanych powstają i będzie powstawać najwięcej miejsc pracy, na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji. Należy zachęcić młodzież, która dzisiaj podejmuje wybory dot. dalszego kierunku kształcenia, by uwzględniła w nich wyzwania przyszłości. To ważne nie tylko dla nich, ale także dla polskiej gospodarki, która nadrabia zaległości za najbardziej innowacyjnymi rynkami.

W tym celu powstał animowany spot „Przyszłość wzywa”. Przekonujemy w nim, że jest to opłacalna decyzja oraz pomagamy wyobrazić sobie jakimi zajęciami mógłby się zająć absolwent matematyki czy biotechnologii. Nie są to zawody, które jak myśli dziś wielu są nudne, nie rozwijające i mało kreatywne tylko zawody stojące w awangardzie przyszłości. Coś dla ludzi z charakterem.

Wyzwania marketingowe

Zachęcenie uczniów by wiązali swoją dalszą karierę edukacyjną z naukami technicznymi, przyrodniczymi i matematycznymi.marketingowe

Grupa docelowa

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Realizacja

W ramach realizacji zamówienia stworzyliśmy koncepcję, scenariusz spotu animowanego oraz go wyprodukowaliśmy we współpracy ze studiem Laboratoyum.