#REALNARZECZYWISTOŚĆ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / 2018

Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała koncepcję i strategię komunikacji kampanii Fundusze Europejskie #RealnaRzeczywistość. Celem kampanii jest zaprezentowanie konkretnych przykładów projektów współfinansowanych ze środków UE i realnych korzyści z nimi związanych dla mieszkańców Pomorskiego.

Wyzwanie marketingowe

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Pomorza, że w swoim życiu codziennym doświadczają realnych zmian zrealizowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa Pomorskiego (20-64).

Realizacja

Stworzenie strategii komunikacji, idei kreatywnej, produkcja 5 spotów telewizyjnych i radiowych, banerów internetowych oraz materiałów do social mediów.