Rowerem bezpieczniej do celu

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / 2009

Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała kreację kampanii dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na polskich drogach poprzez uwrażliwienie kierowców na obecność rowerzystów na ulicach. Na potrzeby kampanii Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała dwa spoty radiowe poruszający tematykę bezpieczeństwa na drodze. Głosu lektorskiego udzielił Adam Probosz – dziennikarz sportowy EURO SPORT-u, komentator zawodów kolarskich w Polsce i na świecie. Spot utrzymany w konwencji relacji z wydarzenia sportowego; ilustruje jakie zagrożenia czyhają na kierowców i rowerzystów poruszających się w ruchu miejskim. Spot emitowany był w Radiu Eska, RMF FM MAXXX, Radiu WAWA oraz Radiu Pin. W ramach działań na antenach radiowych organizowane były: wywiady, sondy, programy publicystyczne oraz konkursy z nagrodami. Patronat nad kampanią objęło: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja.

Wyzwania marketingowe

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na polskich drogach poprzez uwrażliwienie kierowców na obecność rowerzystów na ulicach

Grupa docelowa

Kierowcy samochodów – aby dotrzeć do nich w momencie prowadzenia pojazdu zdecydowaliśmy się na kampanię radiową.

Realizacja

Działania komunikacyjne realizowany były na antenach radiowych.