Rozwój bez granic

Ministerstwo Gospodarki / 2015

„Rozwój bez granic” to ogólnopolska kampania promująca Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Ministerstwo Gospodarki wyszło na przeciw polskim przedsiębiorcom, którzy chcieliby rozwijać swoją działalność także poza granicami naszego kraju. W całej Polsce funkcjonuje sieć COIE, której zadaniem jest udzielanie bezpłatnych informacji i wsparcia przedsiębiorcom planującym rozpocząć i rozwijać swoją działalność eksportową i/lub działalność inwestycyjną na rynkach zagranicznych.

Wyzwania marketingowe

Dotarcie do polskich przedsiębiorców z informacją o punktach COIE, oraz zachęcenie ich do zainteresowania się eksportem.

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii i produkcję: spotu, reklam prasowych i internetowych oraz strategię medialną i zakup mediów.