Sam urządzaj swoje miasto

2018

Kampania edukacyjno-informacyjna realizowana wspólnie przez samorządy lokalne zrzeszone w Związku Miast Polskich. Inicjatorzy akcji zachęcają do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu swoim miastem i kształtowania najbliższego otoczenia.

Wyzwanie marketingowe

Zachęcenie mieszkańców miast w całej Polsce do udziału w samorządzie i zapoznania się z narzędziami umożliwiającymi skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu miastami, gminami, w których żyją.

Grupa docelowa

Mieszkańcy polskich miast.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję spotu internetowego, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach. Więcej informacji: www.miasta.pl