Siła odruchu

Ministerstwo Sportu i Turystyki / 2011

Ministerstwo Sportu i Turystki zainicjowało kampanię społeczna na temat zachęcenia polaków do aktywności fizycznej. Fabryka jest odpowiedzialna za strategię i realizację kampanii.

Wyzwania marketingowe

Popularyzacja sportów powszechnych, zwiększenie aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa. Wg. badań TNS 2011 tylko 12% Polaków regularnie uprawia sport przez cały rok.

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot telewizyjny, kreacje outdoorowe, indoorowe, reklama internetowa, strona www. Prowadzone były szeroko zakrojone działania PR, w ramach których odbyły się dwa eventy. Spoty zostały wykonane techniką poklatkową.

Wyniki badań ewaluacyjnych

Co trzeci Polak (30%) w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie zetknął się z kampanią, 14% osób podjęło aktywność fizyczną, a 13% ma taki zamiar po zetknięciu się z przekazem kampanii.