Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / 2017

W połowie lutego 2017 r. zakończył się projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach którego 170 firm otrzymało dofinansowanie na wdrożenie u siebie zasad zrównoważonego rozwoju. Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała kampanię promującą jego efekty, której głównym elementem był sześcioodcinkowy program telewizyjny pt. „Skaner CSR. O bizensie społecznie odpowiedzialnym”. Prowadzący, Paweł Oksanowicz, odwiedzał poszczególne przedsiębiorstwa w poszukiwaniu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: jaki był zysk z udziału w projekcie dla firmy, a jaki dla jej otoczenia. Każdy dziesięciominutowy odcinek dedykowany był innej tematyce (np. ochronie środowiska, zaangażowaniu społecznemu czy rozwiązaniom dla pracowników) i prezentował dwóch różnych beneficjentów projektu. Oprócz programu telewizyjnego w ramach kampanii powstała seria artykułów prasowych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz publikacja podsumowująca wyniki III naboru do projektu.

Wyzwania marketingowe

Promocja dobrych praktyk CSR wybranych spośród projektów realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”Grupa docelowa

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, w tym mikro-, mali i średni , oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
Druga grupa docelowa
Urzędy Marszałkowskie oraz Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) prowadzące działania skierowane na rozwój.

Realizacja

Przygotowanie strategii i kreacji kampanii: produkcja sześciu 10-minutowych odcinków programu telewizyjnego oraz ich zapowiedzi; 21 artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej oraz 1 artykuł ogólnopolski; opracowanie, druk i dystrybucja publikacji podsumowującej wyniki III naboru do projektu.przedsiębiorczości i inwestycji w regionach.