Śmieci?! Kto to widział.

Tatrzański Park Narodowy / 2021

Kampania „Śmieci?! Kto to widział?!” ma za zadanie uświadomienie Polaków, że niewłaściwe postępowanie ze śmieciami niszczy dziką przyrodę. Człowiek ma bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, a skutki nieprzemyślanego zachowania są dla środowiska naturalnego bardzo często nieodwracalne. Celem kampanii jest kształtowane właściwej postawy poprzez dostarczenie praktycznych wskazówek i zmobilizowanie do aktywnego rozwiązywania tego problemu.

Wyzwanie marketingowe

Wzmocnienie świadomości społecznej na temat negatywnych skutków zaśmiecania lasów.

Grupa docelowa

Wszystkie osoby mieszkające w Polsce.

Realizacja

Realizacja obejmuje: przygotowanie Landing Page: ktotowidzial.pl, działania PR (m.in. organizacja konferencji prasowej). Filmy i podcasty o tematyce związanej z przyrodą i turystyką w TPN. Realizację konkursów skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Przygotowanie ogólnopolskich lekcji ekologii dla nauczycieli, 20-minutowych filmów edukacyjnych oraz materiałów merytorycznych dla nauczycieli. Ponadto realizacja kampanii OOH (ClityLight, autobusy, rowery miejskie), kampanii radiowej oraz działań płatnych w mediach społecznościowych. Kampania trwa od maja do września 2021 r.