Solidarnie dla transplantacji – wystawa

2020

Zależność sukcesu transplantacji od trzech jej filarów: dawców, lekarzy i chorych, przedstawiona za pomocą prawdziwych historii na jednej wirtualnej płaszczyźnie.

Zadanie

Przeniesienie fizycznej wystawy audiowizualnej do internetu, z zachowaniem walorów doznań zmysłowych – obcowania z przestrzenią i dźwiękiem.

Realizacja

Internetowa strona, także w wersji mobile, w pełni interaktywna, pozwalająca wysłuchać siedem emocjonalnych zwierzeń osób uratowanych, dających życie i specjalistów. Stereofoniczne sterowanie dźwiękiem daje odczucie fizycznej obecności słuchanego bohatera. Projekt zrealizowany przez FKS przy współpracy z Holobits Studio w ramach kampanii „Solidarnie dla Transplantacji” dla Ministerstwa Zdrowia. Zobacz wystawę