Spory rozwiązuj siłą. Siłą mediacji

Ministerstwo Gospodarki / 2015

Mediacje uznawane są za najszybszą, najskuteczniejszą i najtańszą drogę rozstrzygania sporów biznesowych. Jednak korzystał z nich jedynie co 10. przedsiębiorca w Polsce. Pokutuje niemająca potwierdzenia w faktach opinia, że jest to metoda niepewna i niedająca gwarancji rozwiązania konfliktu. Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła przekaz, który kojarzy mediacje ze skutecznością i szybkością załatwiania spraw „po męsku”.

Wyzwania marketingowe

Zbudowanie świadomości mediacji jako pełnoprawnej i równorzędnej do drogi sądowej formy rozstrzygania sporów oraz sprowokowanie do konkretnego działania – skorzystania z Centrów Arbitrażu i Mediacji

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, dyrektorzy, menadżerowie wyższego szczebla

Realizacja

W ramach kampanii zrealizowano kampanię w TV, prasie i Internecie.