Strategia dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii / 2005-2006

Fabryka opracowała strategię komunikacji pierwszego w Polsce cyklu antynarkotykowych kampanii skierowanych do rodziców, nastawionych na budowanie zaufania w relacjach rodzinnych.
Strategia zakładała pozytywne wzmocnienie rodziców i opiekunów jako ważnych uczestników prewencyjnych działań antynarkotykowych. Pierwszy raz w Polsce strategia działań antynarkotykowych skierowana do rodziców nie promowała postawy „kontrolera” wobec swoich dzieci.
Na podstawie strategii przeprowadzono dwie kampanie promujące komunikację w rodzinie jako formę przeciwdziałania problemowi zażywania narkotyków.