Strategia kampanii na rzecz oszczędzania dla Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski / 2001

W 2001 roku zespół Fabryki Komunikacji Społecznej opracował strategię programu społecznego i kampanii edukacyjnej na rzecz oszczędzania.