Strategia komunikacji

Krajowe Centrum ds. AIDS / 2002-2003

Eksperci Fabryki Komunikacji Społecznej byli konsultantami koncepcji badawczej oraz strategii komunikacji multimedialnej kampanii społecznych w zakresie prewencji HIV i AIDS adresowanych do par heteroseksualnych. Efektem współpracy było zdobycie informacji na temat działań komunikacyjnych w kreacjach kampanii europejskich oraz opracowanie narzędzi badawczych i kierunków strategicznych kampanii na lata 2003-2004.